Dataskyddsförordningen

Från den 25 maj 2018 kommer hela EU ha en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter, Dataskyddsförordningen. I TDVF:s medlemsregister har vi uppgifter om medlemmarna och vi vill informera om vad det innebär.

På vår hemsida har varje medlem en profil med de uppgifter som medlemmen själv har registrerat. Det rör sig främst om namn och mailadress, men vissa har också lagt in ytterligare information som t.ex. telefonnummer och adress. Varje medlem kan själv radera information i sin profil, men så länge medlemskapet pågår behöver föreningen kunna se medlemmens namn och mailadress. Om du väljer att inte förlänga ditt medlemskap när det löper ut så kommer din profil på hemsidan att raderas inom sex månader. Du kan höra av dig när som helst för att få profilen raderad direkt. Det är enkelt att skapa en ny profil om du vill komma tillbaka som medlem.

Utöver hemsidan så har föreningens styrelse en excelfil där varje medlems namn och mailadress framgår samt vilket datum som medlemsavgift har betalats och hur mycket som betalats. Denna medlemslista är endast tillgänglig för styrelsen och används främst för att följa medlemsantalet och för att kunna göra utskick till medlemmarna (hemsidan saknar funktion för utskick till alla medlemmar). Om det skulle bli något problem med hemsidan så är det också bra att ha en annan lösning för att nå medlemmarna. Föreningen kommer att behålla informationen upp till ett år efter att en medlem har avslutat sitt medlemskap, för uppföljning och rapportering av medlemsantalet etc. Du kan höra av dig när som helst för att få även denna information om ditt namn och din mailadress raderad.

Hör av dig om du har några frågor! Maila till kontakt.tdvf@gmail.com. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *