15 augusti, 2017

Styrelsen

Styrelsepost Namn
Ordförande: Eva Lukian
Kassör: Barbro Rudström
Medlemsansvarig: Ingrid Axelsdotter
Ledamot; Anna Allgulin
Ledamot: Lill Carlsson
Ledamot: Agneta Erell
Ledamot: Veronika Tjerned

Suppleanter: Jennie Hulth, Göran Delvin

Du når styrelsen genom kontakt.tdvf@gmail.com