Ändrat upplägg för medlemsavgifterna i TDVF

Efter att ha fått in önskemål från medlemmar har vi i TDVF:s styrelse beslutat att vi ska gå tillbaka till det tidigare systemet dvs. att medlemmarna betalar per termin och inte längre ha ett löpande slutdatum för medlemskapen baserat på vilket datum man betalat. Det har funnits en förvirring kring när medlemskapen tar slut och det har inte gått så bra att skicka avgiftspåminnelser eftersom det funnits sådan spridning i när medlemskapen löpt ut. Hemsidan tillåter heller inga automatiska påminnelser innan medlemskapet löper ut.

Vårterminens medlemskap kommer att sträcka sig från den 1 februari till den 1 augusti varje år och höstterminen från den 1 augusti till den 1 februari. Vi kommer att fasa in detta successivt under våren och justera slutdatumen på respektive medlemskap på hemsidan när betalningar kommer in. Utgångspunkten kommer vara att ingen ska bli lidande av omställningen utan i stället få förlängd tid om man har betalat t.ex. mitt i en termin. För er som redan har betalat för vårterminen kommer slutdatum för medlemskapet att läggas till den 1 augusti i år.

Medlemsavgifter betalas in till plusgiro 48 44 16-3 eller swishas till 123 508 66 73. Ange ditt namn och mailadress. Avgiften är 50 kr per termin för studenter och 200 kr per termin för övriga. Om någon annan swishar din medlemsavgift är det bra om du mailar till oss och meddelar det eftersom våra bankutdrag i dagsläget endast visar namnet på personen som skickat pengarna även om du skrivit ditt eget namn i swishmeddelandet.

Om du är osäker på hur länge ditt nuvarande medlemskap löper kan du klicka på figuren längst upp till höger på hemsidan och sedan klicka på ditt namn (du måste vara inloggad). Då kommer du till din profil där du kan ändra informationen om dig själv vid behov men också se ”Expire date” för ditt medlemskap.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *